Hoppa till sidinnehållet

”Det är kul här – bland annat för att tempot är så högt. Men nu gäller det att hänga i med förändringsarbetet och ta tag i de saker som bubblat upp”, säger sjuksköterskan Lena Almqvist, här tillsammans med Ann-Charlotte Malmros, enhetschef (till vänster).

Foto: KLAS ANDERSSON

För Lena Almqvist är reflektion en viktig del av arbetet.

Foto: KLAS ANDERSSON

Enhetschefen Ann-Charlotte Malmros är övertygad om att avdelningen är på väg åt rätt håll.

Foto: KLAS ANDERSSON

”Vi har haft det skittufft”

 • Text: Anna Bjärnmark 0 min lästid Tema: Sjukvårdens utmaningar

Personalen på Kirurgen på Skånes Universitetssjukhus (Sus) i Malmö har haft det tufft. Nu görs flera olika insatser, både större och mindre, för att förbättra för patienter och personal. Och förslagen kommer från personalen.


För många patienter och för lite personal. Under ett par års tid har det varit besvärligt för personal och patienter på Kirurgen, avdelning 9B. Idag är läget mer hoppfullt. Avdelningen befinner sig just nu mitt i ett förbättringsarbete där alla – läkare, sjuksköterskor, ­undersköterskor, sekreterare och chefer – är delaktiga.

– Det är lättare att gå till jobbet idag, säger Lena Almqvist, en av sjuksköterskorna som stannat kvar när många andra sagt upp sig. När tyngden på ens axlar lättar är Kirurgen ett jätteroligt ställe att vara på. Det är en lite speciell sjuksköterskeroll med mycket egna beslut, eftersom vi inte alltid har en läkare på avdelningen.

Ann-Charlotte Malmros är enhetschef på avdelningen och fokuserar på vad personalen vill ha ut av det här förbättringsarbetet.

– Vi har haft det skittufft, rent ut sagt. Men det finns en väg framåt och vi kommer att klara det här tillsammans. De medarbetare som valde att stanna när det var som allra jobbigast – de vill ju verkligen vara med och vända skutan. Det finns en stark kraft hos dem.

I september formerades en ­arbetsgrupp på Sus med målet att försöka lyfta de mest utsatta verksamheterna på Sus, något som krävde arbete på ett nytt sätt. Hade de vanliga sätten att arbeta fungerat borde ju problemen ­redan ha varit lösta.

– Ofta känns det som att saker bestäms över våra huvuden – men inte den här gången. Vi blir lyssnade på och våra åsikter har redan lett till förändringar, säger Lena Almqvist.

I början av februari hölls ett tvådagarsmöte där all personal från avdelning 9B deltog. De anställda fick lufta både frustrationer och idéer. Handlingsplaner togs fram ­– vad gör vi, vem gör det och när? Och man beslutade sig för att byta schema, eftersom det befintliga bara funkade när man var fullt bemannade men blev stressande och slitsamt när det saknades folk.

– En schemagrupp tillsattes och någon gång efter sommaren kommer det nya schemat att tas i bruk, säger Ann-Charlotte Malmros.

Avdelning 9B har också tagit fram en ny introduktion för ny­anställda. Regionen satsar stort på att öka kompetensen för sjuksköterskor och förstärkt introduktion är en del i detta. Den nya är längre och mer individuellt ­anpassad än den gamla. Nya sjuksköterskor får under ett års tid en egen mentor, som är van och har arbetat en längre tid på avdelningen.

– Till sommaren är flera specialistsjuksköterskor färdiga och kommer tillbaka. De som är nya kommer nu alltid att ha mer vana medarbetare att fråga och det blir så klart mer tryggt och stabilt, ­säger Ann-Charlotte Malmros.

Eftersom 9B även har haft problem med hot och våld mot personalen – det är här offren för knivskärningar och skjutningar ofta hamnar – har ett samarbete med chefen på säkerhetsavdelningen inletts. Överfallslarm har installerats och till hösten kommer personalen att få gå en utbildning.

När klockan är två på eftermiddagen reser sig Lena Almqvist upp. Det är dags för reflektion:

– Varje vecka har vi möte på avdelningen för att gå igenom hur dagarna har varit. Reflektionen ska vara en plats där vi både kan diskutera patientfall och snacka av oss, ha en form av debriefing. Varannan gång är avdelningens överläkare också med.

– Det gäller att stärka perso­nalen, som varit hårt pressad. ­Reflektionen är en del i det, säger Ann-Charlotte Malmros.

Idag finns en känsla av att det går att lösa saker. Flera uppföljningsmöten är redan inplanerade och även om vardagen fortfarande kan vara svår är stämningen på avdelningen en annan.


FAKTA/Förbättringar på Sus

Förändrings- och förbättringsarbetet på Kirurgen, avdelning 9B i Malmö är en del i en större satsning på Sus, och har fått namnet Kraftsamlingen. De verksamheter som behöver särskilt stöd får förutsättningar att förbättra bemanning och arbetsmiljö, allt för att behålla och attrahera sjuksköterskor och i förlängningen för att kunna hålla vårdplatser öppna.

Tanken är att frigöra sjuksköterskor från de arbetsuppgifter som andra yrkeskategorier anses kunna utföra lika bra eller bättre. Från början har fyra verksamheter på Sus i Malmö och Lund deltagit i Kraftsamlingen och fler kommer att delta under vår och försommar. De förändringar som visat sig fungera bra kan sedan införas på bred front. Ett exempel kan vara försöket med att medicinska sekreterare även dokumenterar åt sjuksköterskor.

– Det här handlar om att bygga en långsiktigt hållbar vård, säger Gudrun Berggren, HR-chef på Sus, med ansvar för Kraftsamlingen.

Avdelning 9B har målsättningen att till hösten kunna öppna de vårdplatser som idag hålls stängda.Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se