Hoppa till sidinnehållet

Med allt fler äldre människor i Skåne behöver sjukvården förändras och förbättras.

Foto: SHUTTERSTOCK

Mer och bättre teknik kommer att göra stor nytta.

Foto: SXC

Redan om tio år kommer förutsättningarna för att ­bedriva vård att vara helt andra än idag. Därför måste sjukvården anpassa sig och komma med nya idéer.

Foto: Christiaan Dirksen

Vårdens knäckfrågor

 • Text: Anna Bjärnmark 0 min lästid Tema: Sjukvårdens utmaningar

Med allt fler äldre, fler barn och färre yrkesarbetande ändras förutsättningarna för sjukvården. Nu måste den utvecklas för att fortsätta hålla hög kvalitet. Arbetssätt omprövas och arbetsuppgifter omfördelas. Ny forskning och ny teknik leder till nya behandlingsmetoder och större chans till egenvård för de som kan och vill. Så här jobbar Region Skåne för att lösa framtidens utmaningar för Skånes sjukvård.

Sjukvården i Sverige, liksom i hela västvärlden, står inför en utmanande utveckling: Samtidigt som vårdbehovet ökar är det omöjligt att rekrytera tillräckligt många läkare och sjuksköterskor för att bedriva vård på samma sätt som tidigare.

– Det enda vi kan vara helt säkra på är att vi inte kan fortsätta som idag – det krävs någonting helt nytt, säger Anders Ekholm, vice vd på Institutet för Framtidsstudier.

Till år 2050 väntas andelen ­äldre öka från dagens 17 procent till 25 procent.

Att Sveriges invånare har bättre hälsa och därför lever längre är ­positivt – men samhället kräver anpassning. Redan om tio år kommer förutsättningarna för att ­bedriva vård att vara helt andra än idag.

Befolkningsutvecklingen medför att andelen äldre och barn blir fler medan ­yrkesverksamma personer blir färre. Det gör att det blir ännu större brist på sjuksköterskor och läkare. Det kommer helt enkelt inte att finnas tillräckligt många personer för att göra jobbet i sjukvården på samma sätt som idag.

Frågan är hur mer och bättre vård ska kunna bedrivas med färre händer och trots ökade kostnader.

Anders Ekholm arbetar med att undersöka vårt fram­tida behov av vård och omsorg. Han är författare till flera rapporter på området. Så här säger han:

– Vi befinner oss redan i den här utvecklingen och inget av det som gjorts hittills har löst problemet, faktiskt har inget system i världen ännu lyckats komma tillrätta med den här situationen. Alltså är det inte mer av samma vi behöver – vi behöver tänka ­annorlunda.

Ny teknik är en katalysator.

– Sjukvården måste bli mer högteknologisk. Det är komplicerat på grund av att vård och omsorg är ett komplext system – men bestämmer man sig för att lösa det så gör man det. Det finns inte längre några tekniska problem som inte kan lösas med tid och pengar.

Ett annat sätt att frigöra resurser när det inte går att lösa på teknisk väg är att se till att vårdpersonalen finns där den verkligen behövs. De ska inte göra arbetsuppgifter andra yrkesgrupper kan göra lika bra eller bättre.

– Om de som har hälsan och viljan att ta ett större ansvar för sin vård gör det, så kan patienter som behöver mer hjälp, tid och empati få det.

Till exempel skulle diabetiker som vill och kan kunna skicka sina värden digitalt för att sedan ha ett möte över nätet med sin ­läkare. Då finns tid för de diabetiker som behöver mer hjälp, stöd och empati i sin behandling.

Tekniken kan också bidra till att en del av sjukvården istället blir friskvård – och fokuserar på att förebygga sjuk­domar. Samla in data och bygg­system som kan hantera den.

– Samla in data och bygg system som kan hantera den. Med hjälp av automatiserad diagnostisering och screening kan riskerna för olika sjukdomar minskas och ett eventuellt insjuknande skjutas upp.

Det är en stor utmaning. Men det finns tid att förändra.

– Genom att mäta och följa upp utvecklingen kan man också se till att förändringen också blir en förbättring, säger Anders Ekholm.Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se