Hoppa till sidinnehållet
Foto: Roger Lundholm
Foto: Christiaan Dirkesen
Foto: Roger Lundholm
Foto: Roger Lundholm

Så här väljer du vård

 • 0 min lästid

Du som bor i Skåne kan själv göra flera olika val när det gäller din egen hälsa och vård. Du väljer själv den vårdgivare eller mottagning du vill gå till, var som helst i regionen. Och du kan byta när du vill.

Det börjar på vårdcentralen – det är här du listar dig och hit du vänder dig för det mesta utom det som kräver akut vård.

Lista dig
Vårdcentral, BVC (barnavårdscentral), barnmorskemottagning (när du är gravid) samt barn- och ungdomstandvård är val du gör för en längre tid. När du listat dig på en mottagning hör du till den tills du själv eventuellt ändrar ditt val. Gör du inget val så listas du på den mottagning som ligger närmast din bostad.

Specialist efter remiss
Det finns vissa behandlingar som din ­läkare kan ordinera efter en diagnos. Du får sedan själv välja vilken mottagning du vill gå till. Detta gäller gråstarroperation, psykoterapi (KBT, IPT och psykodynamisk terapi), smärtbehandling och specialist­tandvård för barn och unga.

Specialist utan remiss
Vissa vårdval kan du göra utan remiss. Det gäller audionommottagning, barnmorskemottagning, hud­sjukvård, ögonvård och LARO-­mottagning (läkemedelsbehandling mot beroende av heroin).∎


Nya vårdval kortar kötider

Så många som möjligt ska få den vård de behöver så snabbt som möjligt. Det är tanken bakom vårdvalen. Nu får Skåne ytterligare fyra områden med vårdval, där ­patienten själv kan välja var man ska undersökas och behandlas.

Med de fyra nya områdena – hudsjukvård, ögonsjukvård, psykoterapi och läkemedelsbehandling mot beroende av heroin – får ännu fler ­skåningar möjligheten att själva välja sin vård. Totalt har regionen nu över tio olika områden med vårdval – vilket innebär ökad tillgänglighet i och med att fler orter får mottagningar som de inte haft tidigare. Över 100 nya vårdgivare runt om i Skåne har ­tecknat avtal med Region Skåne, i och med de nya vårdvalen som ­infördes 1 april.

Grå starr är sedan två år till­baka ett av de områden som omfattas av vårdvalet. Grå starr är en av de vanligaste operationerna – det görs omkring i 20 000 gråstarroperationer Skåne varje år, och det var viktigt att korta kötiderna. För tre av de nya vårdvalen, ögon- och hudsjukvård samt läkemedelsbehandling mot beroende av heroin krävs ingen remiss. Patienten kan själv kontakta mottagningen men många kommer nog även i fortsättningen att gå via den egna vård­centralen då enklare besvär ofta kan behandlas där.

För psykoterapi krävs remiss, men den övre åldersgränsen har tagits bort och det är möjligt att få längre behandling än tolv gånger. ∎Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se