Hoppa till sidinnehållet
Foto: Thomas Elfsten
Foto: Thomas Elfsten
Foto: Thomas Elfsten

Utmaningar som utvecklar

 • 0 min lästid

Skåne har ett omfattande kollektivtrafiknät som dagligen transporterar många av oss 1,2 miljoner skåningar runt i regionen. Men det finns många utmaningar och alltid plats för förbättringar. Här är nio aktuella projekt som ska göra det dagliga resandet bättre, enklare och snabbare.

1 MalmöExpressen
Utmaning: Att öka kapaciteten på Malmös populäraste busslinje (linje 5) från ­Rosengård via Malmö C till Västra Hamnen, höja statusen på stadsbussarna och få fler att välja kollektivtrafiken framför bilen i stan.
Lösning: En superbuss, 24 meter lång, som 90 passagerare ­reser bekvämt i. Det ökar linjens kapacitet med 300 resenärer i timmen. Snabb och smidig påstigning genom bussens fyra dörrar. För att underlätta för MalmöExpressen att ta sig fram i trafiken har den egna körfält på delar av sträckan, och signalprioritering i vissa korsningar. Det innebär att MalmöExpressen får grönt ljus och slipper stanna. MalmöExpressen är en tyst­gående gashybrid driven med en kombination av biogas och uppladdningsbara batterier. Miljövänlig och tyst. I trafik från juni.

Malmoexpressen.se

2 Ny station i Lund
Utmaning: Lund är den tredje största järnvägs­stationen i landet, mätt i antalet resenärer. Lund trafikeras av fjärrtåg, Öresundståg och Pågatåg. Men stationens serviceutbud motsvarar inte det stora antalet resenärer även om såväl stationshuset som godsmagasinet har byggts om under senare år.
Lösning: Lund får ett nytt ­stationshus vid Clemenstorget och ett modernt resecentrum. Klart tidigast 2018.

3 Busskörfält i Helsingborg
Utmaning: Dålig luft i Helsingborg, mycket biltrafik och dålig framkomlighet. Det gör att det tar lång tid att resa med stadsbuss och att många valt bort buss som transportsätt.
Lösning: En större ombyggnad av Drottninggatan och Järnvägsgatan med busskörfält. Det ökar bussarnas möjlighet att ta sig fram snabbare och gör förhoppningsvis bussåkandet mer attraktivt för helsingborgarna.

4 Dubbeldäckare
Utmaning: Att göra de lite längre bussresorna mer bekväma och med fler sittplatser per fordon.
Lösning: Dubbeldäckare sätts in på SkåneExpressen, på linjen Helsingborg–Örkelljunga och Markaryd, sensommaren 2015. Bekväm av- och påstigning utan höga trappor, fin utsikt och en bättre reseupplevelse i stort.

5 Pågatåg till Trelleborg
Utmaning: Trelleborg är den större stad i Skåne som inte har tågtrafik ännu.
Lösning: Trelleborg får från slutet av 2015 pågatågstrafik till Malmö via nya stationer i Västra Ingelstad och Östra Grevie samt ett nytt resecentrum som kopplar ihop bussar, tåg och färjor.

6 Buss med släp i ­Kristianstad
Utmaning: Att ha plats för fler resenärer under rusningstid på morgonen och eftermid­dagen när väldigt många reser mellan stationen och högskolan.
Lösning: Ett bussläp kopplas på den vanliga bussen. Det 12 ­meter långa släpet ger plats för extra passagerare och kan hakas på bussen under de tidpunkter på dagen när extra många vill resa.

7 Fyra spår Malmö–Lund
Utmaning: Sträckan Malmö–Lund är hjärtat i den regionala trafiken och är hårt belastad på de nuvarande två spåren. Händer något här ­påverkas trafiken i hela Skåne.
Lösning: Regeringen har nu sagt ja till att det ska byggas ­ytterligare två spår på sträckan Malmö­–Lund. Bygget beräknas starta 2018.

8 Slide in-buss i Landskrona
Utmaning: Att göra Landskrona grönare och utöka elektrifieringen utan att ­behöva sätta upp fler kontakt­ledningar för trådbussar.
Lösning: En batteribuss med Slide in-drift som gör det möjligt med eldrift även utanför trådbusslinjesträckningen. Fordonet är utrustat med ett batteri som laddas när bussen rullar under trådbussarnas kontaktledning. Övriga sträckor kör den på ­batteriet.

9 Ny station och spår i Tjörnarp
Utmaning: Projektet ­Pågatåg nordost och Krösatåg har under åren 2011–2013 byggt ett stort antal nya tågstationer i Skåne och Småland. I år byggs den sista Pågatågsstationen, i Tjörnarp norr om Höör, som hittills saknat station. Men för att bygga stationen måste spåren utökas för att kunna klara av trafiken.
Lösning: Nu byggs dubbla ­förbigångsspår som är ett slags omkörningsspår. När snabba tåg kan köra förbi långsamma ökar både punktligheten och möjlig­heten att köra fler tåg.


Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se