Hoppa till sidinnehållet

Skåne ska bli en av Sveriges två mest besökta turistmål. Cykelturism, Daniel Berlins krog i Skåne Tranås, Talldungens Gårdshotell och Skånes stränder är några saker som ska föra oss närmre detta mål.

Foto: Magnus Palm

Skånes vackra landskap, flacka terräng och milda klimat ger goda förutsättningar för cykelturism.

Foto: Leif Johansson

CYKELTURISMEN RULLAR PÅ
Fram till 2025 ska totalt 760 miljoner kronor användas för att bygga ut Skånes cykelvägar och göra Skåne till en ännu starkare cykelregion. Landskapet har goda förutsättningar när det gäller cykelturism eftersom tätorterna ligger nära varandra, terrängen är flack och klimatet milt. Bakom satsningen på Cykelvägsplan för Skåne står Region Skåne och Trafikverket. Både Sydostleden, som sträcker sig från Växjö till Simrishamn (och som är ett samarbete mellan Skåne, Blekinge och Småland) och Kattegattleden (som är ett samarbete mellan Halland och Skåne) som sträcker sig från Göteborg till Helsingborg är två nya nationella cykelleder som kommer att ge helt nya möjligheter för cykelturism i Skåne i framtiden.

Daniel Berlin Krog i Skåne Tranås är en av Sveriges bästa krogar just nu.

Foto: David Magnusson, Max Alm

Turisterna ska välja Skåne

 • Text: Caroline Alesmark 0 min lästid

Den skånska besöksnäringen har alla chanser att bli en stark basindustri i framtiden, och Tourism in Skåne jobbar intensivt för att Skåne ska bli en av Sveriges två mest besökta destinationer.

Besöksnäringen består av många olika branscher– transport, boende, handel, mat, restaurang – där upplevelser och aktiviteter är en mindre del men ofta reseanledningen, ett exempel är Kullabergsguiderna. Tittar du på andra branscher så är de flyttbara men ett besöksnäringsföretag flyttar du inte på, däri ligger styrkan. Samtidigt kan besöksnäringen utvecklas enormt mycket mer, och ge både högre skatteintäkter och fler arbetstillfällen, säger Pia Jönsson Rajgård, vd för Tourism in Skåne.

Tourism in Skåne arbetar hårt för att göra Skåne som turistdestination känd utomlands. Dels på klassiska marknader som Danmark och Tyskland – tanken är att besökarna ska stanna till även här och inte bara fara rakt igenom upp till Småland – men också i länder som Kina och Ryssland.

Mongoliska jurtor i Höör

Det är först när internationella besökare börjar använda sina pengar i Skåne som tillväxthjulet rullar igång på allvar.

– Några exempel på skånska aktörer som lyckats skapa något ovanligt som håller även internationellt är Nyrups Naturhotell med mongoliska jurtor utanför Höör, Drakamöllans gårdshotell med sin operasatsning, Daniel Berlins krog i Skåne Tranås, Kullabergsguiderna och Talldungens Gårdshotell med restaurangen Babianen och Kråkan. Potentialen är stor, det finns gott om aktörer som lyfter fram produkter och tjänster som inte funnits tidigare, samtidigt måste vi få med ännu fler på banan, avslutar Pia Jönsson Rajgård. ∎

Gastronomiska höjder

Daniel Berlin Krog i Skåne Tranås är en av Sveriges bästa krogar.
Se Paul Martinssons film om krogen här:Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se