Hoppa till sidinnehållet

Sjuksköterskan Gustav Josefson är den förste som den vårdsökande möter hos akuten. Hans viktigaste uppgift är att ta reda på om patienten har ett akut behov av hjälp.

Foto: Klas Andersson

Gudrun Renemark har sökt hjälp för smärta i sitt ena knä och hänvisas till Nya Jouren.

Foto: Klas Andersson
Foto: KLAS ANDERSSON

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET
På flera av Skånes sjukhus finns nu öppenvården på eller i anslutning till akutmottagningen, ett konkret resultat av Region Skånes stora ­omorganisation och satsning på ökad tillgänglighet och tätare ­samarbete mellan öppenvård och sjukhus – något som både patienter och personal tjänar på. Sjukhusen i Helsingborg, Landskrona, Trelleborg, Ängelholm, Ystad, Malmö, Hässleholm och Kristianstad erbjuder på olika vis öppenvård på kvällar och helger.

NYA JOUREN
Nya Jouren är öppen klockan 17.30–21 vardagar och 11–21 helger, och är till för dig med akuta medicinska problem som inte kan vänta tills din vårdcentral öppnar. För att få en tid på Nya Jouren ringer du din vård­central, så kopplas du rätt och får en medicinsk bedömning. Om vårdbehovet är akut kommer du att erbjudas tid för besök på Nya Jouren.

Freja Wester med föräldrarna Jannika och Daniel Wester i väntrummet på Nya Jouren.

Foto: Klas Andersson

VISSTE DU ATT…
…det kostar 450 kronor att gå till akuten, men bara 160 kronor (gratis om du är under 18 år) at gå till den vårdcentral du valt (200 kronor på annan vårdcentral)?

Camilla Lorentzon och Jeanette Glaving-Bengtsson, verksamhetschef respektive enhetschef på Nya Jouren.

Foto: Klas Andersson

Snabbfil till rätt vård

 • Text: Nina Eggerth 0 min lästid

En snabbfil till öppenvården. Och en avlastning för akuten. Nya Jouren på Helsingborgs lasarett tar emot patienter alla dagar till klockan 21. – Jag är väldigt tacksam över att jag fick komma hit med detsamma, säger Gudrun Renemark, som sitter i väntrummet med ett smärtande knä.

Det är tidig vardagskväll på akuten i Helsingborg. I väntrummet sitter några personer som ska få träffa en triage­sköterska i ett mindre, angränsande rum. Sköterskan ska göra en djupare bedömning av vård­behovet. Några anhöriga till personer som har kommit in som akutpatienter släpps in genom en dörr vid receptionen.

Gudrun Renemark från Ödåkra är en av patienterna som sökt sig till akuten i kväll. Hon har rejält ont i sitt ena knä och orkar inte med smärtan mer. Problemen började för mer än två veckor ­sedan och nu har hennes dotter skjutsat henne till akuten. Men efter att ha träffat akutsjuksköterskan och en triage­sköterska på akutmottagningen hänvisas Gudrun Renemark till Nya Jouren, där hon nu väntar på att kallas in till en läkare.

– Jag tillhör Ödåkra läkargrupp. När jag sökte hjälp där härom­dagen fick jag smärtstillande medicin, men nu gör det ännu mer ont. Jag är väldigt tacksam över att jag fick komma hit med detsamma.

Gustav Josefson är kvällens akutsjuksköterska och finns på plats i akutens väntrum. Han är den förste som den vårdsökande talar med. Genom att ställa frågor om vad personen söker för kan han lotsa denna rätt – antingen till akuten eller till öppenvården.

– Jag vill få kontakt med ­patienten direkt och försöker ta reda på hur de bäst blir hjälpta. Min viktigaste uppgift är att ­hjälpa dem som mår sämst. Det är mycket bra att Nya Jouren finns och att man kan leda patienter med öppenvårdsbehov rätt, ­berättar Gustav Josefson.

Att det numera finns en sjuksköterska ute i väntrummet har fler fördelar tycker han.

– Det ger en extra trygghet. Jag kan se om någon säckar ihop under väntetiden.

Några meter från akutens ingång ligger entrén till Nya Jouren, som öppnar 17.30 på vardagar. Här finns sköterskor och läkare från öppenvården och det är hit som en del av kvällens vårdsökande hänvisas efter mötet med triage­sköterskan. Här finns två väntrum, ett för de yngre patienterna och ett för vuxna. Vid 20-tiden väntar fyra–fem personer i var­dera rum.

Det är mycket bra att man kan leda patienter med öppenvårdsbehov rätt

Det kan tyckas vara relativt lugnt på akuten, men avlastningen som Nya Jouren ger är betydande. Något som inte syns från väntrummet är den stora aktivitet som pågår med att ta hand om patienter som kommit in med ambulans. Dessutom brukar ­antalet vårdsökande personer bli fler ju senare ­timmen är. En patient som precis som Gudrun Renemark också slipper akutens väntrum är Freja Wester, ett och ett halvt år gammal, som väntar på Nya Jouren tillsammans med sina föräldrar Jannika och Daniel Wester.

För tre dagar sedan fick Freja diarré. Av sjukvårdsupplysningen fick Jannika och Daniel Wester, som bor i Helsingborg, rådet att söka läkarhjälp och ­ringde vårdcentralen Berga.

– Vi blev ombedda att ringa Vårdcentralen Stattena efter klockan 17. När vi gjorde det kopplades vi hit till Nya Jouren och fick prata med en sköterska som frågade om besvären. En halv minut senare hade vi fått en tid här och behövde bara vänta fem minuter på att få träffa en läkare.

Familjen har precis varit inne hos doktorn, som har undersökt Freja. Nu väntar de på att få komma till en sköterska för provtagning.

– Vi hade inte hört talas om Nya Jouren innan, men vi tycker att det är väldigt bra att den finns. Det är första gången som vi söker vård för Frejas skull, förutom de vanliga besöken på barnavårdscentralen.

Vardagskvällen på akutmottagningen och Nya Jouren i Helsingborg fortsätter. På gatan utanför har fler personbilar kommit och människor rör sig mot akutens ingång.∎


Rätt vård på rätt plats

Vård på rätt nivå, kortare väntetid och minskat tryck på akutmot­tagningen. I april öppnade Nya Jouren – ett samarbete mellan fem ­privata och elva offentliga vårdcentraler i Helsingborg.

En patient som inte har akuta behov brukar bli nedprioriterad och få sitta länge i akutens ­väntrum. Nu blir väntetiden kortare för båda grupperna, säger Jeanette Glaving-Bengtsson, ­enhetschef för Nya Jouren.

I akutens väntrum finns en sjuksköterska som ­bedömer om patienten behöver akut vård eller om det räcker med att besöka Nya Jouren. En effekt blir att trycket på akuten under kvällar och helger lättar. Tiden i väntrummet för patienter till akuten kortas också, vilket är till fördel även för personer med mindre akuta besvär. Nya Jouren ligger bara några meter från akut­mottagningen och är öppen alla vardagskvällar samt både dag- och kvällstid på helgerna.

Nya Jouren är ett samarbete mellan Region Skåne, ­Capio Citykliniken, Privatläkarna Knutpunkten och Achima Care – Ekeby vårdcentral samt akutmottagningen vid Helsingborgs lasarett. Bemanningen från respektive vårdcentral beror på hur stor den är utifrån antalet listade patienter. Ju fler listade man har desto fler sköterskor och läkare arbetar hos Nya Jouren. Totalt rör det sig om en personalstyrka på cirka 200 personer. Sammanlagt har de medverkande vårdcentralerna ansvar för 121 000 listade patienter.

– Nya Jouren ska vara en väg in till sjukvården ­under kvällar och helger, patienterna ska veta att det finns ett enda ställe att gå till istället för flera ­olika instanser, säger verksamhetschefen Camilla Lorentzon.

Nya Jouren drivs just nu som ett projekt och ­kommer att utvärderas efter 18 månader.∎Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se