Hoppa till sidinnehållet

Med höghastighetståg kan man ta sig från Stockholm till Malmö på 2,5 timmar.

Foto: Shutterstock

Snabbare tåg gör Skåne mindre

 • Text: Vera Celander 0 min lästid

2,5 timmar från Malmö till Stockholm. Betydligt snabbare regionaltrafik och mer plats för godstransporter. Med nya banor för höghastighetståg krymper avstånden rejält. Det blir lättare att bo på en ort och jobba eller studera på en annan, något som utvecklar näringslivet, skapar fler bostäder och bättre miljö – i hela Skåne. Om tjugo år kan det vara verklighet.

Idag är det trångt på järnvägsspåren. Det leder till förseningar för både resenärer och godstransporter, och resulterar i irriterade pendlare, företag som förlorar pengar och en försämrad konkurrenskraft för Skåne.

– I Skåne ska det vara enkelt att leva, enkelt att resa och det ska vara klimatsmart, säger Region Skånes utvecklingsdirektör ­Mikael Stamming.

Snabb, välfungerande infrastruktur är grunden för välfärd. Det lärde vi oss redan för 160 år sedan, när de första stambanorna drogs genom Sverige. Med fungerande kommunikationer drevs ­utvecklingen framåt, orter fördes närmare varandra, arbetsmarknaden blev öppnare och tillväxten tog fart på allvar.

Nu är det dags för nästa steg. ­Under de kommande åren ska det göras kraftfulla satsningar på den svenska infrastrukturen, bland annat i form av höghastighetsbanor för snabba tåg. Exakt hur dessa spår ska dras och var tågen ska stanna avgörs i den så kallade ­Sverigeförhandlingen. Ett intensivt utredningsarbete pågår just nu på flera håll, för att ta reda på hur höghastighetsjärnvägen kommer att påverka arbetsmarknad, näringsliv, miljö och restider. Och de orter som kan visa på vinster i form av bland annat arbetstill­fällen och nya bostäder kan alltså välja att delta i förhandlingen.

Men egentligen är det inte ­tågen i sig som är det viktigaste. Nya höghastighetsbanor är bara början. Får snabbtågen egna spår så frigörs plats i det befintliga järnvägsnätet för bättre regionala förbindelser. Avstånden inom Skåne krymper rejält, samtidigt som det blir närmare till resten av Sverige och närmare ut i Europa. Dessutom blir det möjligt att ­frakta betydligt mer gods på järnväg än idag, något som avlastar väg­nätet och gynnar miljön.

– Skåne växer med cirka 10 000 personer om året. Samtidigt har vi hög arbetslöshet och, eller, ­bostadsbrist på många orter. Vi behöver bättre kommunikationer, nya bostäder och fler arbetstill­fällen. Därför är det viktigt att så snart som möjligt få till nödvändiga beslut om höghastighetsbanor. De behövs för att göra Skåne mer attraktivt och konkurrenskraftigt, säger Mikael Stamming.

Går allt planenligt så är höghas­tighetsbanan klar senast 2035.


År 2035 har vi höghastighetståg från Skåne till Stockholm. Vad betyder detta för Skåne och er kommun?

MARTIN RISBERG
Planeringsstrateg, Kristianstads kommun:

– Sverigeförhandlingen kopplar ihop infrastruktursatsningarna med bostadsbyggande och vi behöver få fart på båda. Det blir lättare att bo i Kristianstad och arbeta eller studera på annan ort – och tvärtom. Det vinner både invånare och företag på.

MONIKA STRÖMBÄCK
Utvecklingsstrateg, Sjöbo kommun

– För Sjöbo med närheten till Malmö/Lundregionen och dessutom med korta pendlingstider till Stockholm innebär höghastighetsbanan fantastiska utvecklingsmöjligheter för boende och företag. När Simrishamnsbanan till Malmö är utbyggd kan vi nå Stockholm på cirka 3 timmar.

MARCUS HORNING
Chef tillväxtavdelningen, Eslövs Kommun:

– Att få en bättre och snabbare uppkoppling mot tillväxtregioner som Stockholm och andra kluster längs spåret skapar överblickbara möjligheter – bättre matchning på arbetsmarknaden, hållbara transporter, enklare ta del av varandras potential och utbud. Minst lika intressanta är alla de positiva effekter vi inte kan förutse – vi måste lära oss att planera för det oförutsedda.

MAGNUS YDMARK
Enhetschef, stadsledningsförvaltningen, Helsingborg stad:

– När vi har höghastighetståg som förbinder Skåne med Stockholm skapas starkare konkurrensförmåga för näringslivet och bättre möjligheter att bo och arbeta på olika platser. Dessutom ökar tillgängligheten till högre utbildning i Greater Copenhagen. Kort sagt ger det Skånes invånare större valfrihet samtidigt som tillväxtmotorernas drivkraft stärks.

CHARLOTTE ROSENLUND SJÖVALL
Strategisk chef, Trelleborgs kommun:

– År 2035 har höghastighets­tåget skapat en attraktivare och starkare region. Vi kommer se att tillväxten och arbetstillfällena ökar och att fler företag väljer att lägga sina huvudkontor i ­Skåne. I Trelleborg ser vi att ­arbetslösheten minskar och ­utbildningsnivån ökar med ökad närhet till de olika lärosätena i södra Sverige.Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se