Hoppa till sidinnehållet

Johan Ljungquist och Mikael Odelmark köpte den 2,2 hektar stora fastigheten i Skättilljunga av en 91-årig kvinna i september förra året. Sedan dess har de rensat ut, renoverat, isolerat, byggt nytt och samtidigt startat fiskodling för att kunna sälja fisk till årsskiftet.

Foto: Klas Andersson

Gården i Skättilljunga utanför Tollarp.

Foto: Klas Andersson

Johan Ljungquist vid mikroskopet: "Våra utsläpp av närsalter, ett av de största miljöproblemen med traditionell fiskodling, är mer eller mindre noll."

Foto: Klas Andersson

Det är svart och röd niltilapia som odlas i Skättilljunga. Den röda väger 300-400 gram vid slakt och den svarta dubbelt så mycket.

Foto: Shutterstock
Foto: Klas Andersson

REGIONALT STÖD
Vattenbruket i Skättilljunga har fått projektmedel från Länsstyrelsen Skånes landsbygdsprogram, Region Skånes miljövårdsfond, Innovationskontor Syds Acceleratorfond och Skånes livsmedelsakademi. Mer information finns på Facebook.

Smart fiskodling i ladugården

 • Text: Jasna Brkic 0 min lästid Tema: Ett hållbart Skåne

På en gammal nedlagd bondgård i byn Skättilljunga utanför Tollarp odlas numera fisk med minimal miljöpåverkan. Här bildar fiskodlingen och lantbruket ett eget kretslopp.

Fisk i ladugården är deras melodi och hållbarhet en självklarhet. Förra året startade marinbiologen Johan Ljungquist och byggnadsingenjören Mikael Olenmark, specialiserad i teknisk vattenresurshantering, företaget Scandinavian Aquasystems för att integrera vattenbruk med det skånska lantbruket. Här odlas tilapia på ett sätt som inte bidrar till övergödningen av Östersjön eftersom odlingen inte släpper ut kväve eller fosfor.

– Konventionella fiskodlingar påverkar naturen negativt vilket bidrar till övergödning, bland annat genom fiskens avföring och foderspill. Våra utsläpp av närsalter, ett av de största miljöproblemen med fiskodling, är mer eller mindre noll, säger Johan Ljungquist.

På gårdens åkermark odlar en ekomjölksbonde vall till sina kor. Bonden bevattnar vallen med näringsrikt vatten från fiskodlingen och på så sätt tillgodoses både vatten- och näringsbehovet för vallen.

– Vi omhändertar allt spillvatten och det används både till att vattna och gödsla åkrarna. Det är dubbelt resursutnyttjande, säger Mikael Olenmark.

Endast fem till tio procent av vattnet i anläggningen byts ut dagligen. Detta innebär att det kan förvaras i gårdens gamla urinbrunn och i en bevattningsdamm när åkern inte får bevattnas. För att säkerställa att inget kväve eller fosfor läcker ut i Östersjön måste även ingående och utgående vatten kontrolleras och grödorna som odlas vara anpassade för näringssammansättningen från vattenbruket.

Johan Ljungquist förklarar också att det är en stor fördel att vattnet från fiskodlingen recirkulerar eftersom rent vatten kommer att bli en bristvara i framtiden.

Tilapian är en sötvattensfisk som har sitt ursprung i Afrika. Den kräver ett tropiskt klimat för att trivas och växa gott. Vattnet i de åtta odlingsbassängerna är 28 grader varmt. Johan Ljungquist och Mikael Olenmark ser till att de 25 000 fiskynglen mår bra genom att varje morgon analysera vattenkvalitén. Ammonium, nitrit, nitrat och syre liksom pH-värde mäts dagligen.

Tilapian är väldigt tålig och växer snabbt enligt Johan Ljungquist.

– Den refereras ofta till som vattnets kyckling, främst för sina goda odlingsegenskaper men också för sitt milda ljusa kött. Även den enkla benstrukturen gör tilapian till en utmärkt matfisk.

Efter årsskiftet kommer det att finnas cirka sju ton tilapia i Skättilljunga, färdig att konsumera.

– Nu återstår att visa svenska folket fördelarna med att välja välsmakande, giftfri och hållbart odlad tilapia från den skånska landsbygden, säger Johan Ljungquist.

Deras slogan lyder: Fisk som gör gott helt enkelt.

– Vi måste utveckla ett starkt varumärke och skapa efterfrågan. De flesta vet ju inte ens hur fisken smakar, säger han.

Mikael Olenmark fyller i:

– På lite längre sikt kommer vi att sälja odlingssystem och kunskap till lantbrukare som vill satsa på fiskodling.∎Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se