Hoppa till sidinnehållet

Shutterstock

Markku Rummukainen.

Foto: Kennet Ruona

Skåningar vill leva klimatvänligt

 • Text: Jasna Brkic 0 min lästid Tema: Ett hållbart Skåne

Skåningar är beredda att bidra och leva mer klimatvänligt – och kvinnor är mer positiva till att förändra sina vanor än män. Det visar resultatet av Skånepanelen, Region Skånes forum för att fånga upp medborgarnas åsikter i viktiga framtidsfrågor.

Fyratusen personer i Skåne svarar regelbundet på frågor inom olika områden, ett sådant är hållbarhet.
– Resultaten visar att skåningarna anser sig vara ganska väl informerade om klimatförändringarna och att de tar frågan på stort allvar. Det stora antalet utförliga kommentarer till enkäten understryker deras engagemang, säger Håkan Samuelsson, miljöstrateg i Region Skåne.

Syftet med undersökningen är att resultaten ska användas som underlag när politikerna fattar beslut. Såhär långt visar resultatet att fyra av fem skåningar anser att de i olika utsträckning redan i dag gör medvetna val för att minska sin klimatpåverkan och många kan tänka sig att göra mer. Flest kan tänka sig att källsortera mer, äta mer närproducerat, välja klimatvänliga produkter och ställa krav på politiker och företag. Skåningarna är minst benägna att ändra sina vanor och beteenden vad gäller att väcka opinion, stödja eller vara med i en miljöorganisation, minska antalet längre semesterresor och äta mindre kött.

80 procent av skåningarna som deltar i Skånepanelen anser att klimatförändringarna kan bromsas genom enskilda och gemensamma insatser. Internationellt samarbete framhålls, men även politiker och företag bedöms kunna påverka klimatförändringarna i hög utsträckning. De tycker också att staten ska styra mer. En betydligt mindre andel tycker att marknaden ska ges ett större utrymme eller att man ska lita på att enskilda tar ett större ansvar.∎


SKÅNEPANELEN

Skånepanelen har 4 000 deltagare i olika åldrar och är ett sätt för Region Skåne att fånga upp medborgarnas åsikter i viktiga frågor som rör Skånes framtid, för att kunna väga in dessa när beslut fattas. Ungefär fyra gånger per år får deltagarna svara på frågor via webben.

Här berättar fyra av deltagarna i Skånepanelen om sitt miljötänk:.

EVA JOHANSSON, 62 ÅR, OSBY, KOKERSKA PÅ EN SKOLA.
– Det handlar ju om vår jord. Jag är orolig. Vi har haft extrem hetta i sommar och drabbats av både skyfall och stormar.
– Miljömedveten har jag varit länge, men nu handlar jag mer ekologiskt. Jag skulle vilja äta mer närproducerat och mindre kött. Jag källsorterar allt och reser inte långt, men det handlar mer om att jag inte tycker om att flyga. Till jobbet både cyklar jag och åker bil, jag måste oftast ta bilen när jag ska åka längre eftersom tågtiderna inte passar mig. För övrigt tycker jag att vi kan ställa högre krav på politikerna och miljöpolitiken. Och de borde föregå med gott exempel, till exempel när de reser.

STEFAN DELEURAN MUMM FRÅN SVEDALA, 57 ÅR, ÄR DELÄGARE I ETT START-UP FÖRETAG INOM MOBIL E-HANDEL.
– Jag tycker att miljödebatten är svår att ta på allvar. Det går åt 6-8 gånger så mycket energi för att tillverka en bil än dess totala bränsleförbrukning, men det diskuteras aldrig. Bilbranschen älskar det. Jag är kritisk. Vi måste tillverka smartare produkter och belöna folk som reparerar prylar och lever med liten miljöpåverkan. Att ta bort momsen på reparationer skulle skapa fler jobb.
– Det viktigaste är att vi får en holistisk, seriös debatt utan opportuna politiska poäng.

KATI STOLZ FRÅN BJUV, 39 ÅR ÄR UNDERSKÖTERSKA OCH ARBETAR SOM PERSONLIG ASSISTENT I HELSINGBORG.
– Klimatfrågan är ingen lätt fråga. Jag är stor djurvän, tycker om att röra mig i skog och natur. För mig är det viktigt att företag sköter sig eftersom de kan ställa till stor skada på kort tid. Det förebyggande arbetet är också viktigt; allt från att ta bort ett sjukt träd i skogen till bättre stadsplanering. Vattenskador kostar. Katastrofer, skyfall och översvämningar kommer. Det är inte en fråga om utan när.
– Parkeringsfrågan i stadsmiljö är också viktig. Det får inte ta en kvart att hitta en p-plats, vilket jag råkat ut för.

JONAS STANDAR FRÅN MALMÖ ÄR 29 ÅR OCH JOBBAR SOM TRAFIKPLANERARE.
– Klimatfrågan är viktig, men det är svårt veta vart vi är på väg. Det känns som att vi får tecken på att det går åt fel håll och därför måste vi minska vår miljöpåverkan. Först och främst borde övergången till förnyelsebara energikällor och bränslen gå snabbare. Men det största problemet är konsumtionssamhället, som tär på naturen.
– Själv är jag ganska miljömedveten i vardagen. Jag har ingen bil, försöker äta närproducerat och mindre kött. Jag källsorterar allt som går att sortera. En sak som jag skulle kunna ändra på är att flyga mindre, speciellt vid resor inom Sverige och norra Europa.


HALLÅ DÄR…

…Markku Rummukainen, professor i klimatologi och vetenskapligt ansvarig för rapporten Klimatsäkrat Skåne som kommer ut i januari. Rapporten, som Klimatsamverkan Skåne och Lunds universitet tagit fram, handlar om de klimatutmaningar och klimatmöjligheter som Skåne står inför.

Vilken är Skånes största utmaning i klimatfrågan?
– Klimatutsläppen behöver minskas till noll och samhället säkras inför ett nytt klimat med både häftigare skyfall och stigande havsnivåer. Samtidigt ska det finnas möjlighet till positiv utveckling av regionen som en attraktiv plats att bo, verka och jobba i. Det handlar om att ta hänsyn till tillväxt och jobb, livskvalitet och naturvärden, andra miljömål och näringslivets möjligheter. Det är inte omöjligt att kombinera.

Vad tror du att rapporten kan bidra till?
– Rapporten är ett underlag för beslut. Vi kan välja mellan olika framtider, vilket vi exemplifierar med två extremscenarion; en två graders global temperaturökning och fyra graders ökning. Det förstnämnda förutsätter snabba utsläppsminskningar i världen, och minimerar klimateffekterna. I det andra scenariot ökar utsläppen och klimateffekterna blir mycket svåra. Det är upp till oss alla och beslutsfattarna att göra det mesta och bästa av resultaten.


Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se