Hoppa till sidinnehållet

Traffic Jam Session – ett sätt att utveckla innovativa lösningar för framtidens kollektivtrafik.

Medborgarnas åsikter är viktiga för Region Skåne. I Sveriges största digitala medborgardialog Skånepanelen får 4 000 skåningar fyra gånger om året bidra med sitt tyckande.

Foto: Christiaan Dirkesen

Människans vilja att leva i städer utmanar. Effektivare energilösningar och avfallshantering är några av beståndsdelarna som skapar smarta hållbaka städer.

Foto: Joakim Lloyd Raboff

Skånes sju underverk

 • Text: Caroline Alesmark 0 min lästid

År 2020 ska Skåne vara Europas mest innovativa region. Här är sju nyskapande satsningar som bidrar till att utveckla Skåne i den riktningen.

1Framtidens biljettsystem. Allt fler reser kollektivt. Målet är att resandet ska fördubblas till år 2020 bland annat genom att förbättra upplevelsen av resan. En del är att göra biljettsystemet smartare. Därför letar Skånetrafiken efter innovativa lösningar som kan användas i den skånska kollektivtrafiken. I London genomförs just nu ett försök där betalsystemet självt räknar ut vilket resesätt som blir billigast för resenären. I Skånetrafikens kommande speciallaboratorium utvecklas och testas ny lösningar. Kan resekorten bli smartare? Kan man utveckla nya funktioner kopplade till mobilen? De nya lösningarna introduceras efter hand när man har testat dem såväl i labbet som ute bland resenärerna.

2 Klimatsmart vård. På Handkirurgiska klinikens vårdavdelning på Skånes Universitetssjukhus i Malmö har ett innovativt, klimatanpassat vårdrum byggts där klimatsmarta lösningar införs i vårdmiljö. Man undersöker hur det går att använda material inom vården på ett sätt som minskar miljöpåverkan. Här undersöks även hur belysning och ventilation bidrar till en mer hållbar och energieffektiv sjukvård och hur hela byggnaden kan energieffektiviseras. Resultaten samlas i en handbok för andra vårdavdelningar

3 Hacka fram nya tjänster i kollektivtrafiken. I maj samlades ett gäng kreativa hjärnor, hackers, visionärer, utvecklare och designers, intresserade av kollektivtrafik hos Medea, ett forskningscenter vid Malmö högskola, för att kläcka ideer och skapa nya prototyper och koncept för tjänster inom kollektivtrafiken. Evenemanget, Traffic Jam Session, är tiilsammans med kommande Vinnova-projekt Data Innovation Arena ett sätt för Skånetrafiken att utveckla innovativa lösningar för framtidens kollektivtrafik. Under eventet gavs deltagarna möjligheter att leka med ”Minimum Viable Device”. Detta är en helt öppen, ny hård- och mjukvaruarkitektur för nätanslutna sensorer, som medarrangören Mobile Heights tagit fram och som ska resultera i att nya applikationer och tjänster till kollektivtrafiken ska kunna utvecklas.

4 Sveriges största digitala medborgardialog. Det är viktigt att veta vad medborgarna i Skåne tycker och att få ta del av deras erfarenheter och kunskaper när man ska utveckla Skåne. Därför tar Region Skåne hjälp av Sveriges största digitala undersökningspanel, Skånepanelen, där 4 000 medborgare fyra gånger årligen svarar på frågor om allt från kollektivtrafik till hälso- och sjukvård. Det är lätt att delta i den demokratiska dialogen. Man för fram sina åsikter via datorn, där de tas om hand och blir en viktig del när Region Skånes politiker fattar besluten om Skånes framtid.

5 Att beställa det som inte finns. Ibland kan inte befintliga produkter och leverantörer tillgodose de behov som kollektivtrafik, utvecklingsprojekt och hälso- och sjukvården har. För att lösa detta har Region Skåne startat projektet innovationsupphandling, som ska utveckla nya innovativa produkter, tjänster och lösningar som komplement till vad som redan finns på marknaden. Men ett förändrat upphandlingsarbete ställer också krav på nya arbetssätt och ett tätare samarbete mellan Region Skåne som offentlig inköpare och entreprenörer och leverantörer, vilket

6 Innovativa karnevaler i Skåne. Att utforska och utveckla elevers kreativa och innovativa kompetens är huvudsyftet med de två innocarnivaler som pågår i Skåne under 2014. Elever från grundskolan och gymnasiet deltar för att utveckla samhället i en mer ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar riktning. I november blir det två innocarnivaler, i Malmö och Lund. Där presenteras de idéer som kommit fram under året för forskare och representanter för bland annat kulturliv och näringsliv. (Innocarnival2014.se, Innocarnival.se)

7 Smarta hållbara städer. Att fler människor vill leva i städer betyder stora utmaningar för bland annat miljön och energiförsörjningen. Region Skåne samarbetar med universitet och högskolor, näringslivet och kommunerna för att hitta lösningar för städernas utmaningar inom hållbarhetsområdet. I en hållbar stad effektiviserar man energiförbrukningen och använder mer förnybar energi, avfallshanteringen görs enkel och effektiv, kollektivtrafiken blir grönare genom mer spårbunden trafik och elfordon och det byggs fler cykelvägar för att ta några exempel. ∎Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se