Hoppa till sidinnehållet

MALMÖ
En helt ny vårdbyggnad med 65 000 kvadratmeter, en ny servicecentral och ett utbyggt kulvertsystem. Det är de tre stora förändringarna på Malmö sjukhusområde. Arbetet kommer att ta minst åtta år att slutföra och med moderniseringen skapas förutsättningar för en högkvalitativ vård i framtiden.

Foto: Kristian Ingers

ÄNGELHOLM
Projekt Hälsostaden är en satsning där kommunen flyttar in en del av sin omsorg på sjukhusområdet för att komma närmare vården och koppla ihop kommun med region. I samband med det avvecklar man stora delar av södra sjukhusområdet för att riva, bygga nytt och renovera lokalerna på norra området.

Foto: White Arkitekter

LUND
Att Lunds sjukhus­område behöver upprustning är ­inget tvivel, men ­utredningen om vad som ska göras är inte klar ännu.

Foto: Kristian Ingers

TRELLEBORG
En helt ny och högspecialiserad anläggning för rättspsykiatrisk vård ska vara klar 2016. Alla ­skånska patienter ska vårdas här med stor vikt på återhämtning och social gemenskap.

Foto: BSK Arkitekter

HELSINGBORG
Utrymmesbrist och mörka lokaler ska bort när Helsingborg bygger om och bygger nytt. Ombyggnaden kommer också att ge ljusa inbjudande lokaler, ny vårdavdelning med enkelrum åt alla inlagda patienter, en toppmodern neonatalavdelning och en operationsavdelning som uppfyller den avancerade vårdens alla krav. Samtidigt ska gröna läkande rum prioriteras, cykelstråken ska förbättras och en ny busshållsplats skapas.

Foto: Schmidt Hammer Lassen Architects

Så bygger Region Skåne för framtiden

 • Text: Åsa Lempert 0 min lästid Tema: Sjukvårdens utmaningar

Patienternas behov i centrum, ökad säkerhet, bättre flöden och attraktiv arbetsmiljö, i lokaler som kan möta framtidens krav. Så går tankarna när regionen planerar för framtidens sjukhus – ett enormt projekt för mer än tio miljarder kronor som både kommer att märkas under byggtiden och ge sjukvård i världsklass när allt blir klart.

I Helsingborg är man igång sedan ett bra tag redan, och snart påbörjas renoveringen av huvudbyggnadens östra flygel. I Malmö uppförs just nu ­ersättningslokaler dit verksam­heter ska flytta medan en ny stor vårdbyggnad byggs, och i Lund pågår utredningar för att få underlag till beslut om kommande ­investeringar.

Även i Ängelholm pågår ett ­ombyggnadsprojekt. Skånes sjukhus har alla sina rötter långt bak i ­tiden. Många byggnader är från 1960- och 70-talen, och även tidigare, och moderniseringsbehovet är stort. Regionen lägger stora ­resurser på att bygga framtidens sjukhus men det finns några faktorer som komplicerar det hela.

– Man kan ju inte bara stänga ett sjukhus för att renovera det, och öppna när det är klart. Så vi måste först bygga en del nya lokaler för att flytta verksamheter till, innan vi kan skapa ett nytt, väl sammanhållet, funktionellt och framtidsinriktat sjukhus, berättar Region Skånes Marie Rodling Wahlström som ansvarar för de stora projekten.

Omflyttningarna gör att ett stort pussel måste läggas innan man kan dra igång. Och bygget kommer förstås att märkas med buller och damm.

– Arbetet kommer att påverka många, både patienter och medarbetare. Givetvis gör vi allt för att minimera störningar, men byggarbetsplatser både syns och hörs. Vi är dock övertygade om att alla som besöker och arbetar på sjukhusen kommer att tycka att slut­resultatet är värt det, säger Marie Rodling Wahlström.

I regionen pågår diskussioner om att bygga ett helt nytt universitetssjukhus på en ny plats. Oavsett hur detta blir kommer de påbörjade projekten att genomföras.

– Vi måste bygga nytt i Malmö för lokalerna där är så gamla och slitna, att de inte längre klarar vårdens behov. Om man skulle välja att bygga ett nytt sjukhus på en ny plats, så ligger detta så långt fram i tiden att det inte ­löser dagens utmaningar, förklarar Marie Rodling Wahlström.

När man planerar de nya sjukhusbyggnaderna försöker man att se så långt in i fram­tiden som möjligt – för även om det är svårt att sia om framtida sjukvård så finns en del tendenser. De som är riktigt svårt sjuka kommer att kräva teknisk utrustning som tar mycket plats och resurser.

Men samtidigt ser man att de som är lite mindre sjuka ofta inte ens kommer att behöva komma in till sjukhuset, utan kan ha kontakt med sjukvården hemifrån via modern teknik. Lokalerna behöver vara så flexibla som möjligt för att kunna möta olika typer av behov som kan uppstå.

En annan faktor som man tar hänsyn till är det läkande rummet: grönskan. Både i Malmö och i Helsingborg lämnar man till exempel plats för stora gröna ytor på sjukhusområdet för att patienter ska kunna återhämta sig naturligt. Man vill också öppna upp sjukhusområdet mot staden, främja cykeltrafiken och bättre koppla ihop området med kollektivtrafik.

– De gröna miljöerna bidrar både till patienternas läkande och till bättre ekologisk hållbarhet. Regionen har högt satta miljömål och ambitionen är att sjukhusen ska ha en hög miljöprofil, säger Marie Rodling Wahlström.Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se