Hoppa till sidinnehållet

Ska man lägga slantarna på ett gentest? Nej, inte om Region Skåne-experten Ulf Kristoffersson får råda. ”De kommersiella testerna ger ingen vägledning när det gäller framtida sjukdomsrisker”, säger han.

Foto: Carolina Ekström

Region Skåne-experten svarar om gentester

 • Text: Anders Behrmann 0 min lästid

Idag kan du för några tusenlappar köpa ett gentest på nätet. Men sjukvårdsexpertisen uppmanar till försiktighet: – De kommersiella testerna ger ingen vägledning när det gäller framtida sjukdomsrisker, säger docent Ulf Kristoffersson som är överläkare i klinisk genetik.

Under hela 1990-talet ägnade sig biologer och genetiker världen runt åt att kartlägga hela den mänskliga arvsmassan i det så kallade Hugoprojektet. En av sidoeffekterna av detta massiva arbete var att metoderna för gentestning blev väldigt mycket effektivare och sofistikerade – vilket har resulterat i att kommersiella företag idag kan sälja gentester till privatpersoner.
Men det finns fortfarande tveksamheter till vilken nytta testerna gör.

Ulf Kristoffersson har jobbat med och forskat om genetik i många år och även om han i dagsläget är pensionär, är han fortfarande i allra högsta grad aktiv som ledare för bygget av ett centrum för sällsynta diagnoser i Södra sjukvårdsregionen.
– Problemet med de här testerna man kan köpa är att de saknar relevans. Visst, om du vill ta reda på om dina förfäder invandrade från Mellanöstern eller Ryssland när människan kom till Europa, så kan man få reda på det om man tycker det är kul. När vi gör gentester inom sjukvården så har vi ett medicinskt syfte att hitta avvikelser i arvsmassan som bättre kan förklara en specifik sjukdom eller symptom hos en patient. Och därmed kan vi ge en lämplig behandling, säger Ulf Kristoffersson.

Men du menar alltså att de tester man kan köpa inte är bra?
– Jag menar att inom sjukvården håller vi oss till genetiska markörer som har ett starkt samband. Men de tester jag har sett på marknaden uppfyller inte de här kraven.

Hur är det med försäkringsbolag och arbetsgivare? Är inte de intresserade av gentester?
– Det finns en genetisk integritet och lagar som säger att de inte har rätt att ta reda på om det finns en genetisk risk för sjukdom. Och även om de skulle få reda på det så får de inte lov att fatta beslut baserade på den informationen.


Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se