Hoppa till sidinnehållet

Sjuksköterskan Sara Eckhardt undersöker Ola Husberg, som är nöjd med infektionsmottagningen: ”Det här funkar kanonbra! Det var inte så lång kö och om jag blir undersökt av en sjuksköterska eller läkare spelar inte mig någon roll – bara jag får hjälp”.

Foto: Klas Andersson

"Vi sjuksköterskor arbetar ­tajtare ihop med läkarna idag och har ett helt annat samtal kring ­patienterna", säger Sara Eckhardt.

Foto: Klas Andersson

Patienten Ola Husberg gillar att köerna blir kortare.

Foto: Klas Andersson

Anna Krämer är verksamhetschef på Vårdcentralen Ystad.

Foto: KLAS ANDERSSON

Rätt person på rätt plats

 • Text: Anna Bjärnmark 0 min lästid Tema: Sjukvårdens utmaningar

På Vårdcentralen Ystad behöver nu betydligt färre patienter besöka läkare. Att rätt personal gör rätt arbetsuppgifter har lett till att både patienter och anställda är nöjdare – och dessutom skrivs mindre antibiotika ut.

Eftersom det är brist på främst sjuksköterskor men även läkare så gäller det att ta tillvara den kompetens som finns och låta rätt yrkeskategori utföra rätt uppgifter. På Vårdcentralen Ystad arbetar man systematiskt med detta. Något som inneburit att tillgängligheten har ökat för de patienter som verkligen behöver träffa en läkare, att sjuksköterskorna har fått mer kvalificerade arbetsuppgifter och att patienterna är, ­enligt utvärderingar, mer nöjda.

– Vi försöker se över allting vi gör: Vad är dubbelarbete? Vad kan vi förenkla? säger Anna Krämer som är verksamhetschef på Vårdcentralen Ystad och den som satte igång förändringsarbetet.

– Idag ligger personalen på och vill gärna förbättra sättet vi arbetar på.

Tidigare fungerade hennes arbetsplats som de flesta andra vårdcentraler: Den som är sjuk ringer en sjuksköterska och får efter längre eller kortare väntan i telefonen kanske en tid till en läkare.

Numera finns en infektionsmottagning som har drop-in under förmiddagarna veckans alla dagar och som minskat trycket på läkartider. Bara 25–30 procent av infektionsmottagningens patienter slussas vidare till en doktor. Övriga behandlas av en sjuksköterska.

– Det här gör ju att läkartider frigörs till de som behöver det bäst, säger Anna Krämer.

Sara Eckhardt är sjuksköterska på Vårdcentralen Ystad och idag ansvarig för infektionsmottagningen:

– Det känns bra att kunna ge ­tidig hjälp till de som behöver det och det är naturligtvis lättare att göra en korrekt bedömning när man har patienten framför sig ­istället för i telefon. Dessutom är mitt arbete roligare, nu handlar det om att använda alla mina ­kunskaper.

Sjuksköterskorna på infektions­mottagningen får föreläsningar av läkare på vårdcentralen kring infektioner och samarbetet är gott.

– Vi sjuksköterskor arbetar ­tajtare ihop med läkarna idag och har ett helt annat samtal kring ­patienterna, säger Sara Eckhardt.

Arbetet med att förbättra vården för patienterna och samtidigt se till att varje yrkeskategori har arbetsuppgifter som just den är bäst lämpad för är genomgripande på Vårdcentralen Ystad. Flera förändringar har gjorts:

En del administrativt arbete som tidigare gjordes av läkarna görs idag av läkarsekreterarna. Undersköterskorna har mottagning där de till exempel tar blodtryck och plockar bort stygn och gör dessutom audiogram – alltså grafiska presentationer av en ­patients hörselförmåga, något som distriktssköterskan tidigare gjort. Och vårdcentralens sjukgymnaster kan, precis som läkarna, skriva ut recept på ortopedtekniska hjälpmedel, som inlägg och ortopediska skor, samt remittera till aktiv ortopedteknik.

Sara Eckhardt har också vaxproppsmottagning en gång i veckan. Varje gång kommer omkring fem patienter för att få hjälp. Det är äldre som hör dåligt, som blir yra och har ont. Tidigare var de tvungna att gå till en läkare för att få hjälp.

– Jag kan alltid be en läkare att titta också, om någonting skulle se konstigt ut. Men det händer sällan. I dag sköter jag hela processen, säger Sara Eckhardt.

Anna Krämer är stolt över förbättringarna som verksamheten gjort och fortsätter att göra.

– Man måste tro på det man gör och våga driva igenom förändringar. Och utvärdera dem – det är A och O, så att man är säker på att resultatet blev som man ville. Skulle det gå åt skogen får man säga att man hade fel, göra om och göra rätt. Men vågar man ­ingenting så vinner man inte ­heller ­någonting.


FAKTA

Inom vården i hela Region Skåne pågår ett arbete med att se till att rätt personal gör rätt arbetsuppgifter. På vissa avdelningar kan det till exempel innebära att den medicinska sekreteraren går med under ronderna. På andra ­avdelningar har sjuksköterskor vidareutbildats exempelvis till sonografer för att, precis som läkare, kunna bedöma ultraljudsundersökningar.Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se