Hoppa till sidinnehållet

Sophia Lonhage och kompisen Daga Delin har plockat åt sig bär, kvistar och blad som de ska använda för att återskapa de mönster de hittat ute i naturen.

Foto: Peter Kroon

”Barnen får en fantastisk upplevelse i utomhusmiljön”, konstaterar Åsa Johansson, Stiftelsen skånska landskap.

Foto: Peter Kroon

Med hjälp av allt insamlat material ska eleverna återskapa de symboler som de hittat i skogen på en speciell plats.

Foto: Peter Kroon

Casper Himborg Olsen studerar ormbunksbladen som bildar ett fjädermönster i ramen.

Foto: Peter Kroon

Gummistövlar och inramade symboler.

Foto: Peter Kroon.

Naturen som klassrum

 • Text: Anders Behrmann 0 min lästid

Med skogen som klassrum kan elever med spring i benen hitta fokus och lära sig nya saker. Och i Fulltofta strövområde tar man utomhuspedagogik på allvar och jobbar för att ständigt hitta nya verktyg. – Vi ska vara ett komplement till skolan, säger Åsa Johansson på Stiftelsen Skånska Landskap.

Det sprakar av liv och energi bland blad och grenar när eleverna från klass 4A på Frostaskolan i Hörby försöker lösa uppgifterna de har fått. Ett brev har släppts ner från en luftballong där personalen från Globala Rutarkivet har bett om hjälp att färdigställa en karta över området. Elevernas uppgift blir att hitta ett antal ramar i skogen som innehåller geometriska figurer och med hjälp av griffeltavlor samla in symbolerna.
– Jag tycker det här ser ut som en triangel, säger Angeline Escuti Puelma och pekar på det mönster som hålrummet mellan stenarna i en mur skapar.
– Eller kanske en cirkel, ropar klasskamraten Casper Himborg Olsen.

Berättelsen om Globala Rutarkivet är såklart påhittad – men nog så viktig ändå.
– Vi försöker alltid skapa en historia åt barnen och få in fiktionen i undervisningen. Om det får dem mer engagerade i uppgiften och om de kan sätta sig in i historien och karaktärerna skapar det starkare inlärning, berättar Åsa Johansson.
Hon är anställd av Stiftelsen Skånska Landskap som chef över utomhuspedagogiken med en ganska tydlig målsättning: få ut folk i det skånska landskapets natur.
– Vi vill göra det naturligt att vistas i naturen. Och det är genom barnen vi försöker nå ut. Den växande generationen är en angelägen grupp att komma åt.
Innan året är slut kommer stiftelsen ha arbetat med 11 000–12 000 barn sammanlagt.

Tillbaka i Ravinslingan i Fulltofta har Hörbybarnen hittat alla ramarna. Fantasin flödar när eleverna diskuterar symbolernas utseende och liknelser.
– Vi har jobbat med geometriska former på matten, så det är perfekt att vi får jobba med mönster här, säger läraren Marlene Wirgin som har tänt eld i en av grillarna för att fixa hamburgarna till elevernas lunch.
Genom att ta med eleverna ut i skogen blir inlärningen upplevelsebaserad och många barn kommer mer till sin rätt i utomhusmiljön. Marlene Wirgin är KME-lärare, vilket innebär att hennes pedagogik bygger på kultur, media och estetiska uttrycksformer.
– KME-lärarna har varit lite ifrågasatta tidigare. Vissa tycker att det är för mycket flum, men man måste inte alltid sitta i klassrummet med skolböcker, säger hon.
Åsa Johansson håller med:
– Barnen får en fantastisk upplevelse i utomhusmiljön och vi ska vara ett komplement till skolan med händelser som ska vidareutvecklas när de kommer tillbaka till klassrummet. Det är ett upptäckande för barnen och berättelsen är den röda tråden.

Efter lunchen kommer nästa uppgift: att återskapa de mönster och symboler som samlats in på förmiddagen. Pedagogerna Kerstin Engblom-Clavijo och Leila Åkerlund ger instruktioner om vad som ska samlas in: gröna blad, röda bär, bruna pinnar och annat som kan användas till att bygga symboler.
Eleverna får fritt fram att plocka i skog och på äng och när allt är insamlat passar Kerstin Engblom-Clavijo på att berätta lite om vad som finns i korgarna:
– De här röda rönnbären är inte giftiga, men kanske lite sura. De gröna bladen som man kan dela i många mindre blad kallas för ormbunkar och om man tittar på undersidan så ser man en massa små runda gula kulor med sporer i, berättar hon.

Med hjälp av allt insamlat material ska eleverna återskapa de symboler som de hittat i skogen på en speciell plats.
Sophia Lonhage sitter på marken och skapar mönster:
– Jag har gjort en cirkel med de här pinnarna, men jag måste fylla hela bakgrunden med gröna blad så att cirkeln syns ordentligt, säger hon och lägger metodiskt och noggrant ut ormbunksblad i sin ram.
– Snart kommer kanske luftballongen med Globala rutarkivet tillbaka för att göra klart sin karta.


STIFTELSEN SKÅNSKA LANDSKAP

... bildades av Region Skåne 2004 med uppdraget att bland annat förvalta natur- och rekreationsområden och göra dem tillgängliga för alla, för en förbättrad folkhälsa och ökad kunskap om naturen. Idag ansvarar stiftelsen för 19 strövområden i hela Skåne. Störst är Fulltoftas strövområde vid Ringsjön. En del av strövområdena fungerar också regelbundet som plats för utomhuspedagogiken med en rad olika aktiviteter.
Höstens projekt Land art i en berättelse är en del av stiftelsens arbete med att utveckla ett center för upplevelsepedagogik med inriktning på kreativt lärande i Fulltofta.
Verksamheten vid Stiftelsen Skånska Landskap finansieras till stor del med anslag från Region Skåne.


Läs mer om Stiftelsen Skånska Landskaps utomhuspedagogik.


Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se