Hoppa till sidinnehållet

MalmöExpressen - tystgående buss som drivs med biogas och uppladdningsbara batterier.

Foto: Thomas Elfsten

Håkan Samuelsson.

Foto: Region Skåne

Framtiden utan bensin

 • Text: Anna Bjärnmark 0 min lästid Tema: Ett hållbart Skåne

Skåne som Sveriges ledande biogasregion? Arbetet är i full igång. Detta sker i samarbetet Färdplan för biogas, med målsättningen att Skåne ska vara fossilbränslefritt 2020.

Syftet är att öka produktionen, distributionen och användningen av biogas.
– Region Skåne, som koordinerar arbetet, har tillsammans med sextio aktörer – företag, organisationer och kommuner – skrivit under färdplanen, säger Pia Sandell, ansvarig för Skånes färdplan för biogas.

Det politiska beslutet kring färdplanen togs 2010. Skånes färdplan för biogas är alltså det arbetsverktyg som konkretiserar arbetet med biogas i regionen. Målen och åtgärderna har aktörerna gemensamt tagit fram.

Samtidigt pågår regionens eget interna arbete för ett fossilbränslefritt Skåne 2020, som innebär att Region Skåne inte ska använda naturgas, bensin, diesel och kolkraft som energikälla.

– Det är ett tydligt och ambitiöst mål för vår egen verksamhet. Samtidigt påverkar det också den regionala utvecklingen genom att Region Skåne är en stor aktör, säger Håkan Samuelsson, miljöstrateg på Region Skåne.

Ett exempel:
– Vi har skrivit gemensamma avsiktsförklaringar med fjärrvärmeleverantörerna om att de ska vara med och bidra till det här målet. Eftersom vi är en så stor kund, främst genom Skånes alla sjukhus men även genom alla andra lokaler vi nyttjar, så påverkar det den totala fjärrvärmeproduktionen i Skåne. Mixen av energislag förändras och andelen energi från fossila bränslen blir mindre.

Transporterna är en stor källa till utsläpp i Skåne. Region Skåne satsar på att underlätta för biogasaktörerna, på kollektivtrafiken – Skånetrafiken delar målet att vara fossilbränslefritt 2020 – på elinfrastrukturen och på bredbandsfrågor.

– Det finns ingen annan väg att gå. Vi vill ge alla, både på individ- och organisationsnivå, möjligheter att göra så bra val som möjligt, säger Håkan Samuelsson.∎Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se