Hoppa till sidinnehållet
020-51 20 20 - Telefonslussen "En väg in" är till för barn och unga som mår dåligt, och lotsar vidare till rätt hjälp Foto: SHUTTERSTOCK

Första hjälpen vid psykisk ohälsa

 • Text: Åsa Lempert 0 min lästid

Att komma i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin ska vara enkelt. Därför finns En väg in och Första linjen så att barn och unga – och deras föräldrar - snabbt kan få hjälp. – Vi finns till för att kunna hjälpa så tidigt som möjligt, berättar Lisbeth Olausson, kurator och samordnare på Första linjen-mottagningen i Helsingborg.

Om man är ung och mår psykiskt dåligt börjar vägen till hjälp med ett telefonsamtal till En väg in – ett gemensamt nummer gällande barn och ungas psykiska hälsa dit både barn och föräldrar kan ringa. Där får man prata med en legitimerad sjuksköterska som lyssnar och ger råd, och lotsar den som ringer vidare till Första linjen, specialpsykiatrin eller andra lämpliga instanser. Bokas ett besök in på Första linjen så blir det av inom sju dagar.

– Första linjen tar emot barn och ungdomar med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Det kan handla om ängslan och oro, nedstämdhet, aggressionsproblem, kriser, problem kring stress och mat och sömn, eller familjeproblematik, berättar Lisbeth Olausson.

På Första linjens mottagningar arbetar kuratorer, psykologer, familjebehandlare, läkare och andra yrkesgrupper som är vana vid att möta barn, unga och deras familjer.

Väl där, så får den som bokat in sig träffa en eller två behandlare.

– Vi ställer frågor, pratar om hur man har det i skolan, på fritiden och hemma – försöker skanna av lite olika områden. Vi frågar också om någon i släkten mått dåligt, berättar Lisbeth Olausson.

Tillsammans enas man om och planerar in uppföljande samtal. Det är inte ovanligt att man får med sig en läxa hem – något som man ska försöka ändra på.

– Det kan vara att sitta tillsammans eller äta middag tillsammans, för att prata om dagen som gått. Eller att söka upp sin mamma för att prata när man mår dåligt.

Det vanligaste är att man kommer på tre till fem återbesök. Vissa kommer på så många som tio samtal, medan det räcker med ett för andra.

Samtalen är viktiga.

– När man känner något som man inte känt innan kan det kännas skrämmande, men ofta så är det inte så farligt när man börjar prata om det. Att vara ensam med en svårighet känns värre – kan man dela den så blir det oftast bättre, säger Lisbeth Olausson.

Hon har länge jobbat inom barn- och ungdomspsykiatrin och upplever tillgängligheten som en av Första linjens främsta styrkor.

– Ringer man när det är besvärligt så får man snabbt tid. Och det gäller att ta tag i problemen tidigt när man mår dåligt, annars blir det större och svårare längre fram.

Lisbeth Olausson påpekar att mottagningen i Helsingborg är lätt att ta sig till med sitt centrala läge nära Knutpunkten.

– Vi syns inte – det är bara en vanlig dörr i ett hus på stan – inte i ett sjukhusområde. Vi ska ju finnas där behoven finns. Och vi som jobbar här är klädda i våra privata kläder.

Lite mer än ett år har gått sedan Första linjens mottagningar i Skåne öppnades, och på BUP konstaterar man att de fångar upp en femtedel av de barn och ungdomar som annars hade hamnat i specialistvården.

– Det visar att Första linjen tillgodoser behoven hos många barn och unga på ett lättillgängligt sätt, konstaterar Skånes BUP-chef Hans Brauer.∎Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se