Hoppa till sidinnehållet

Jones Al-­Jawahiri och Mariam Al-Sabty koncentrerar sig på Johan Fredrikssons förklaringar.

Foto: Klas Andersson

Rasmus Brännlund.

Foto: Klas Andersson

Johan Fredriksson.

Foto: Klas Andersson

Mellin Sahin (t h).

Foto: Klas Andersson

Exempel på en uppgift tagen från matteboken.se

”Ett nytt sätt att lära sig”

 • Text: Anders Behrmann 0 min lästid

Med hjälp av äldre studenter ska skånska gymnasieelever hjälpa yngre skolelever för att förbättra sina skolresultat. – Det är bra både för egna betygen och för andra elever, säger Mellin Sahin i årskurs 9 på Höjaskolan i Malmö.

Skåne behöver kompetens – och den ska hämtas ur det egna skolsystemet. Därför satsar Region Skåne stort på ett skolprojekt om samverkansinlärning (SI) som ska hjälpa elever både i grundskola och gymnasium att ta nästa steg i utvecklingen.

Samverkansinlärning är ett abstrakt ord – men en väldigt konkret metod. Det handlar helt enkelt om att låta elever hjälpa elever på ­flera olika nivåer. SI-metoden kommer från USA och landade i Sverige i mitten av 90-talet på Lunds Tekniska Högskola. Det var också främst på universiteten som man använde sig av metoden, som i sin enklaste form går ut på att låta äldre studenter leda grupp­diskussioner med yngre studenter.

– Jag ger aldrig några svar, utan ställer bara frågor. Sen får eleverna hjälp med att föra diskussionen framåt, säger Johan Fredriksson, ­civilingenjör som varit en del av pilotprojektet och som har startat den ideella föreningen ­Didici vars syfte är att sprida SI.

Under hela hösten tillbringade han mycket tid på Apelgårdsskolan i Malmö för att leda gruppdiskussioner. SI-metoden bygger på mindre grupper, fem till femton elever, som med hjälp av en äldre elev får diskutera sig fram till lösningar på konkreta problem – ­oftast i matematik.

– Till en början handlade det om äldre universitetsstudenter som ledde yngre studenter, sen blev det studenter som var SI-ledare till gymnasieelever och nu siktar vi på att gymnasieelever ska kunna leda högstadieelever, säger Johan Fredriksson.

Det är spännande. Ett nytt sätt att lära sig.

Region Skåne har beslutat att satsa 1,5 miljoner kronor årligen på projektet som ska etablera en regional plattform dit skolor kan ansluta sig. De kommuner som ­varit med i pilotprojektet (bland annat Trelleborg och Hässleholm) kommer sannolikt att vara först ut, men tanken är att alla 33 kommuner i länet ska vara med så småningom. Skolor i områden som har en svag studiemiljö är också prioriterade.

Under våren får Höjaskolan i utkanten av Malmö besök av ­Johan Fredriksson regelbundet. Jones Al-Jawahiri, Rasmus Brännlund, Mariam Al-Sabty och Mallin Sahin har valt att tillbringa en timme av sin tisdag tillsammans med Johan.

– Det är spännande. Ett nytt sätt att lära sig, säger Jones Al-­Jawahiri.

– Och förutom att vi lär oss ­själva så lär vi oss att hjälpa andra, säger Mariam Al-Sabty.

Målet är nämligen att någon av dessa niondeklassare själva ska bli SI-ledare inom kort och ta över gruppdiskussionerna med kamraterna i årskurs 8.

– Vi ska skriva upp det idag, vem som vill bli ledare, säger ­Johan Fredriksson.

– Sen får de driva SI-metoden vidare med hjälp av mig som handledare.

Vinningen med samverkans­inlärning ligger på flera plan. Dels så får de yngre eleverna ett nytt forum för att lära sig att tänka ­annorlunda och en chans till ­extrahjälp. Dels utvecklas även den äldre eleven i ledarskap och pedagogik.

– Och i England bland annat är det många företag som ser ­SI-ledarskap som en stark merit när de rekryterar personal. Man kan nästan tänka på det som en slags civil värnplikt, säger Anders Axelsson som har gjort den utredning om SI som Region ­Skåne ­använde som underlag för sitt ­beslut.

Leif Bryngfors är chef för det nationella SI-centret vid Lunds Tekniska Högskola och något av en nestor i landet när det gäller samverkansinlärning.

För honom känns SI-metoden självklar.

Nu har ni hört allt detta som ­läraren har sagt. Vad är det ni inte förstår?

– Många gånger handlar problem i skolan om att eleverna inte förstår vad de förväntas lära sig. Men när de får hjälp av en person som ligger nära dem både i sitt språk och i sitt sätt att tänka så klickar det till. SI-ledarna vänder på frågeställningen och säger ”Nu har ni hört allt detta som ­läraren har sagt. Vad är det ni inte förstår?”

Om eleven sedan själv kan definiera vad den inte förstår så kan den diskutera med en kompis – som i sin tur har andra frågor. Tillsammans kan de lägga ett större pussel och lösa problemen.

– Det handlar också om ansvar. När man ger människor ansvar och stöttning så tar de ofta det ansvaret. Vi frågade några högstadie­lärare om de ansåg att eleverna har kompetens att bli SI-ledare. De tvekade inte en sekund och de hade rätt, säger Leif Bryngfors.Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se