Hoppa till sidinnehållet

Den nya förbindelsen över Fehmarn Bält innebär kortare restider, miljövänligare godstransporter - Skåne kan bli knutpunkt för transporter på ett annat sätt än idag - och snabbare persontransporter. En annan sidoeffekt är närheten till nya turistmål.

Foto: Femern A/s

String är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Köpenhamns kommun, Region Själland, Schleswig-Holstein och Hamburg.

Foto: Femern A/s

En grön transportled

 • Text: Caroline Alesmark 0 min lästid Tema: Ett hållbart Skåne

Om drygt sju år invigs järnvägs- och biltunneln vid Fehmarn Bält-sundet. Satsningen knyter samman Danmark och Tyskland och kommer samtidigt att göra Skåne grönare. Målet är en hållbar transportkorridor mellan Hamburg och södra Sverige.

Förbindelsen under Fehmarn Bält skapar både miljömässiga och ekonomiska möjligheter för Skåne. När den öppnat 2021–2022 går det att åka tåg mellan Köpenhamn och Hamburg på bara två och en halv timme.

– För näringslivet innebär det att det inte behövs övernattning vid ett möte i norra Tyskland. Bron gör också att vi inte blir så beroende av flyg när det gäller korta resor, säger Sten Hansen, infrastrukturstrateg på Region Skåne.

Region Skåne ingår i nätverket STRING, där man tillsammans med Danmark och Tyskland arbetar för att påverka samordningen kring Fehmarn Bält-satsningen ur ett hållbart perspektiv. En av de största frågorna är att stärka järnvägstrafiken – järnväg är den mest miljövänliga transporten på land men Europa behöver se över sina järnvägsnät.

Fehmarn Bält-satsningen kortar restiderna för människor som pendlar och gör det lättare att bo och arbeta på olika håll i Tyskland, Danmark och Skåne. Fokus läggs också på miljövänligare godstransporter till och från Skåne.

Förbindelsen öppnar för nya möjligheter för turister att lättare ta sig ut i Europa, men även för europeiska turister att ta sig till Sverige.

– Vi kommer närmre varandra tidsmässigt och helgturism med tåg skulle kunna få ett uppsving, säger Sten Hansen.∎Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se