Hoppa till sidinnehållet
Foto: Leif Johansson
Foto: Anders Hjemdahl
Foto: Leif Johansson

Detta är Region Skåne

 • 0 min lästid

Region Skåne har ansvar för vård och hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö- och klimatfrågor i Skåne.

På uppdrag av medborgarna Region Skåne arbetar på uppdrag av medborgarna. Regionfullmäktige är Region Skånes högsta beslutande församling. Vart fjärde år väljer du som bor i Skåne de 149 representanter som sitter i regionfullmäktige. Regionstyrelsen utses av regionfullmäktige och är Region Skånes "regering".

skane.se
Postadress: Region Skåne, 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Västra Storgatan 12, Kristianstad
Telefon: 044-309 30 00
Regionens verksamheter finns även på flera andra orter i Skåne.

Våra ansvarsområden

Vård
Region Skåne beslutar övergripande om vården. Det finns över 200 mottagningar med olika inriktning inom närsjukvården i Skåne. Region Skåne samordnar den offentligt finansierade sjukvården i Skåne, som utförs av både privata och offentliga verksamheter.

Tandvård
Region Skåne samordnar den offentligt finansierade tandvården i Skåne, som utförs av både privata och offentliga verksamheter. Folktandvården Skåne erbjuder tandvård i hela Skåne.

Folkhälsa
Målet för folkhälsoarbetet är att åstadkomma en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen i Skåne.

Forskning inom livsvetenskaper
Den högspecialiserade vården i Region Skåne och den medicinska forskningen på Lunds universitet samverkar.

Tillväxt och hållbar utveckling
Ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling är en förutsättning för att invånarna i Skåne ska ha en god livskvalitet. Region Skåne har en ledande roll i arbetet med att utveckla infrastrukturen, stärka näringslivet och skapa ett hållbart och attraktivt Skåne.

Näringslivsutveckling
Region Skåne samordnar och arbetar tillsammans med många andra offentliga och privata aktörer för att utveckla det skånska näringslivet och öka tillväxten i Skåne.

Samhällsplanering
Region Skåne verkar som ett stöd för kommunerna och koordinerar den fysiska samhällsplaneringen på en regional nivå.

Infrastruktur
Region Skåne planerar och samordnar framtida satsningar på infrastruktur i Skåne.

Kollektivtrafik
Region Skåne har det totala ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken är en del av Region Skåne och ansvarar för genomförandet av kollektivtrafiken i form av stadsbussar, regionbussar, och den regionala tågtrafiken – Pågatågen och Öresundstågen, samt serviceresor.

Miljö och natur
I egenskap av Skånes största arbetsgivare har det interna miljöarbetet i Region Skåne stor betydelse. Tillsammans med ett omfattande utåtriktat arbete verkar det för god och hållbar miljö och natur i hela Skåne.

Kultur
Region Skåne samordnar utvecklingen av kulturen i Skåne och fördelar regionala och statliga medel till kommuner, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet.

Marknadsföring av Skåne
I bred samverkan med kommuner och andra aktörer marknadsför vi Skåne som en attraktiv region för turister, evenemang, filmproduktioner och investeringar.Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se