Hoppa till sidinnehållet
Foto: Leif Johansson
Foto: Leif Johansson
Foto: Anders Hjemdahl

FÖLJ REGION SKÅNE PÅ WEBBEN
skane.se kan du följa regionfullmäktige i direktsändning, hitta kontaktuppgifter till förtroendevalda, läsa sammanträdeshandlingar med mera.

Foto: Leif Johansson

VISSTE DU ATT REGION SKÅNE …
… har 32 000 medarbetare?
… har en budget på 39,2 miljarder kronor (2014)?

Detta är Region Skåne

 • 0 min lästid

Region Skåne har ansvar för vård och hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö- och klimatfrågor i Skåne.

På uppdrag av ­medborgarna

Region Skåne arbetar på uppdrag av medborgarna. Regionfullmäktige är Region Skånes högsta beslutande församling. Vart fjärde år väljer du som bor i Skåne de 149 representanter som sitter i ­regionfullmäktige. Regionstyrelsen utses av regionfullmäktige och är Region Skånes ”regering”.

Följ Region Skåne på webben

Skane.se kan du följa regionfullmäk­tige i direktsändning, hitta kontaktuppgifter till förtroende­valda, läsa sammanträdeshandlingar med mera.

Kontakta Region Skåne

Postadress: Region Skåne, 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Västra Storgatan 12, Kristianstad, eller Dockplatsen 26, Malmö.
Telefon: 044-309 30 00
(Regionens verksamheter finns även på flera andra orter i Skåne.)

Våra ansvarsområden

VÅRD
Region Skåne beslutar övergripande om vården. Det finns över 200 mottagningar med olika inriktning inom närsjukvården i Skåne. Region Skåne samordnar den ­offentligt finansierade sjukvården i Skåne, som utförs av både privata och offentliga verksamheter.

TANDVÅRD
Region Skåne samordnar den ­offentligt finansierade tandvården i Skåne, som utförs av både privata och offentliga verksam­heter. Folktandvården Skåne ­erbjuder tandvård i hela Skåne.

FOLKHÄLSA
Målet för folkhälsoarbetet är att åstadkomma en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen i Skåne.

FORSKNING INOM LIVSVETENSKAPER
Den högspecialiserade vården i Region Skåne och den medicinska forskningen på Lunds universitet samverkar.

TILLVÄXT OCH HÅLLBAR UTVECKLING
Ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling är en förutsättning för att invånarna i Skåne ska ha en god livskvalitet. Region Skåne har en ledande roll i arbetet med att utveckla infrastrukturen, stärka näringslivet och skapa ett hållbart och attraktivt Skåne.

NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Region Skåne samordnar och ­arbetar tillsammans med många andra offentliga och privata aktörer för att utveckla det skånska näringslivet och öka tillväxten i Skåne.

SAMHÄLLSPLANERING
Region Skåne verkar som ett stöd för kommunerna och koordinerar den fysiska samhällsplaneringen på en regional nivå.

INFRASTRUKTUR
Region Skåne planerar och samordnar framtida satsningar på ­infrastruktur i Skåne.

KOLLEKTIVTRAFIK
Region Skåne har det totala ­ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken är en del av Region Skåne och ansvarar för genomförandet av kollektivtrafiken i form av stadsbussar, ­regionbussar, och den regionala tågtrafiken – Pågatågen och Öre­sunds­tågen, samt serviceresor.

MILJÖ OCH NATUR
I egenskap av Skånes största ­arbetsgivare har det interna ­miljöarbetet i Region Skåne stor betydelse. Tillsammans med ett omfattande utåtriktat arbete ­verkar det för god och hållbar ­miljö och natur i hela Skåne.

KULTUR
Region Skåne samordnar utvecklingen av kulturen i Skåne och fördelar regionala och statliga medel till kommuner, kultur­institutioner och det fria kultur­livet.

MARKNADSFÖRING AV SKÅNE
I bred samverkan med kommuner och andra aktörer marknadsför Skåne som en attraktiv region för turister, evenemang, filmproduktioner och investeringar.Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se