Hoppa till sidinnehållet

Region Skåne har ansvar för vård och hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö. och klimatfrpgor i Skåne, och jobbar på uppdrag av medborgarna.

Foto: LEIF JOHANSSON
Foto: ANDERS HJEMDAHL
Foto: LEIF JOHANSSON

VISSTE DU ATT REGION SKÅNE…

…har 32 000 medarbetare?

…omsätter cirka 40 miljarder kronor?

Detta är Region Skåne

 • 0 min lästid

På uppdrag av ­medborgarna

Region Skåne arbetar på uppdrag av medborgarna. Regionfullmäktige är Region Skånes högsta beslutande församling. Vart fjärde år väljer du som bor i Skåne de 149 representanter som sitter i ­regionfullmäktige. Regionstyrelsen utses av regionfullmäktige och är Region Skånes ”regering”.

Följ Region Skåne på webben

Skane.se kan du följa regionfullmäk­tige i direktsändning, hitta kontaktuppgifter till förtroende­valda, läsa sammanträdeshandlingar med mera.

Kontakta Region Skåne

Postadress: Region Skåne, 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Västra Storgatan 12, Kristianstad, eller Dockplatsen 26, Malmö.
Telefon: 044-309 30 00
(Regionens verksamheter finns även på flera andra orter i Skåne.)

Våra ansvarsområden

VÅRD
Region Skåne beslutar övergripande om vården. Det finns över 200 mottagningar med olika inriktning inom närsjukvården i Skåne. Region Skåne samordnar den ­offentligt finansierade sjukvården i Skåne, som utförs av både privata och offentliga verksamheter.

TANDVÅRD
Region Skåne samordnar den ­offentligt finansierade tandvården i Skåne, som utförs av både privata och offentliga verksam­heter. Folktandvården Skåne ­erbjuder tandvård i hela Skåne.

FOLKHÄLSA
Målet för folkhälsoarbetet är att åstadkomma en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen i Skåne.

FORSKNING INOM LIVSVETENSKAPER
Den högspecialiserade vården i Region Skåne och den medicinska forskningen på Lunds universitet samverkar.

NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Region Skåne samordnar och ­arbetar tillsammans med många andra offentliga och privata aktörer för att utveckla det skånska näringslivet och öka tillväxten i Skåne.

SAMHÄLLSPLANERING
Befolkningen i Skåne blir alltmer rörlig, och för många finns bostaden, arbetet och fritidsaktiviteten i olika kommuner. Region Skåne verkar som ett stöd för kommunerna och koordinerar den fysiska samhällsplaneringen på en regional nivå.

INFRASTRUKTUR
Vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser skapar tillsammans med bredband tillgänglighet och förutsättningar för en positiv utveckling i Skåne. Region Skåne planerar och samordnar framtida satsningar på ­infrastruktur i Skåne.

KOLLEKTIVTRAFIK
Region Skåne har det totala ­ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken är en del av Region Skåne och ansvarar för genomförandet av kollektivtrafiken i form av stadsbussar, ­regionbussar, och den regionala tågtrafiken – Pågatågen och Öre­sunds­tågen, samt serviceresor.

MILJÖ OCH NATUR
I egenskap av Skånes största arbetsgivare har det interna miljöarbetet i Region Skåne stor betydelse. Tillsammans med ett omfattande utåtriktat arbete verkar det för god och hållbar miljö och natur i hela Skåne. Region Skåne är huvudman för Skåneleden och stödjer förvaltningen av ett tjugotal strövområden.

KULTUR
Region Skåne samordnar utvecklingen av kulturen i Skåne och fördelar regionala och statliga medel till kommuner, kultur­institutioner och det fria kultur­livet.

MARKNADSFÖRING AV SKÅNE
I bred samverkan med kommuner och andra aktörer marknadsför Skåne som en attraktiv region för turister, evenemang, filmproduktioner och investeringar.


Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se