Hoppa till sidinnehållet

Annika Bujukliev, Diagnostiskt centrum.

Foto: Klas Andersson

Inga Svensson, Diagnostiskt centrum.

Foto: Klas Andersson

DIAGNOSTISKT CENTRUM, KRISTIANSTAD

 • Det första i sitt slag i Sverige. Hit remitteras patienter som primärvården inte har kunnat ge eller utesluta en diagnos.
 • Hos Diagnostiskt Centrum är väntetiden kort, alla patienter kallas inom en vecka, och utredningen är snabb. Vid ett besök på Diagnostiskt Centrum kan patienten under en och samma dag få ett långt samtal med läkaren, ta prover, röntgas eller andra nödvändiga åtgärder. Det betyder att patienten slipper en lång och orolig väntan och att behandlingen kan påbörjas snabbare.

All den vård patienten behöver

 • Text: Ewa Astly 0 min lästid

Idag är vi vana vid att kunna få allt vi behöver på ett och samma ställe, vid ett och samma tillfälle. I Skåne ställer vi framtidens krav på vården redan nu. På Diagnostiskt centrum i Kristianstad får patienten allt hen behöver på en och samma plats.

Att vänta i ovisshet, kanske på en diagnos, är ofta oerhört betungande för patienten – speciellt om det gäller en allvarlig sjukdom. Hos Diagnostiskt centrum görs allt för att korta väntetiden. Den lilla avdelningen på Centralsjukhuset Kristianstad är än så länge unik i Sverige. Till den kommer människor med diffusa symtom som kan tyda på cancer eller annan allvarlig sjukdom. Bara den som har en remiss från familjeläkare eller vårdcentral kan komma hit.

Här väntar patienten minimal tid på att få besked om sin eventuella sjukdom vilket förbättrar möjligheten till överlevnad eller att snabbt få stöd och rätt behandling. Och kanske det viktigaste för patient och närstående – att slippa sväva i ovisshet och kunna fokusera på livet.

– Vi har som mål att patienten ska komma till oss inom en vecka efter att vi har mottagit remissen. Men redan i dag får 90 procent av våra patienter tid efter bara tre dagar, berättar sjuksköterskan Annika Bujukliev.

Patienterna kan ha symtom som långvarig trötthet, ofrivillig viktminskning, feber under längre tid och oförklarliga smärtor. Vid det första besöket får patienten en hel timme tillsammans med läkaren Inga Svensson, specialläkare i allmänmedicin och lungmedicin.

– Vårdcentralen eller familjeläkaren har alltid gjort en grundläggande undersökning men ändå inte fått klarhet i orsaken bakom symtomen. Här går vi vidare, patienten får utförligt beskriva sina symtom och jag gör alltid en kroppsundersökning. Därefter beslutas vilka andra prover som ska tas. Ofta kan patienten komma till röntgen eller ultraljud eller få cellprover tagna redan samma dag, berättar Inga Svensson, som har ett stort kontaktnät på sjukhuset.

Ibland kan en läkare från en annan klinik komma över direkt och möta patienten.

– Det är en stor fördel att sjukhuset här inte är så stort. Det underlättar alla kontakter, säger Inga Svensson. Diagnostiskt centrum följer patienten hela vägen fram till att en annan klinik tar över.

– Under utredningstiden stöttar vi patienten och det ger extra trygghet liksom att patienten hela tiden möter samma personal, säger Inga Svensson.

Av de patienter som hittills remitteras till Diagnostiskt centrum har 22 procent fått en cancerdiagnos medan 13 procent har kunnat friskförklaras efter utredning. Andra har fått diagnosticerat reumatiska sjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, infektioner eller psykiska sjukdomar. Diagnostiskt centrum startade 2012 som ett pilotprojekt inom Regionalt Cancercentrum Syd. Inspirationen kommer från danska Silkeborg.

Intresset för verksamheten i Kristianstad från övriga Sverige är stort.

– Studiebesöken avlöser varandra, berättar Annika Bujukliev.

De patienter som vill ingår i en vetenskaplig undersökning som görs i samarbete med Lunds universitet. Förhoppningen är att verksamheten ska bli permanent.

– Sjukvården i dag är väldigt specialiserad, kanske för specialiserad. Här kan vi ta ett större grepp och se hela patienten, säger Inga Svensson. ∎


Leva i Skåne är ett magasin från Region Skåne som skickas ut till alla skånska hushåll. Tanken är att berätta om vad vi gör för dig som är medborgare och lever i Skåne.

Har du åsikter och tankar om livet i regionen? Kommentera och dela gärna med dig av artiklarna.

 • ANSVARIG UTGIVARE
  Anna Jarleman, kommunikation­s­direktör, Region Skåne
 • PROJEKTLEDARE
  Måns Renntun, Region Skåne
 • REDAKTIONSRÅD
  Region Skåne
  Klas Andersson
  Anna-Lena Boive
  Susanne Eneroth
  Kerstin Gossé
  Liselotte Österlind
  Jadwiga Kurowska
  Karin Swensson
 • PRODUKTION
  Giv Akt Skåne
  Redaktör
  Åsa Lempert
  Art director
  Sofia Hallencreutz
  Skribenter
  Caroline Alesmark
  Anders Behrmann
  Anna Bjärnmark
  Mirijam Geyerhofer
  Åsa Lempert
 • TALTIDNING
  Leva i Skåne finns som taltidning. Beställ via e-post: skanestaltidning@skane.se

  KONTAKT
  levaiskane@skane.se